Vul gerust vrijblijvend het contactformulier hieronder in om naar de mogelijkheden te informeren:

begraven

Kr8stof
Hannah-jo Janssen
Grote Rozenstraat 86 B
9712 TK Groningen
06 - 5023 1788

[email protected]
https://www.facebook.com/Kr8stof.atelier & https://www.facebook.com/groenuitvaart/

 

 

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT Kr8stof kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kr8stof en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kr8stof verstrekt. Kr8stof kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam                                                                                                                                               - Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres                                                                                                                                                           - Uw IP-adres

 

WAAROM KR8STOF GEGEVENS NODIG HEEFT Kr8stof verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Kr8stof uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG KR8STOF GEGEVENS BEWAART Kr8stof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt behalve als u zich voor de nieuwsbrief heeft ingeschreven. Dan worden de door uwzelf opgegeven persoonsgegevens die u via de contactformulier heeft doorgegeven meerdere jaren bewaard. Kr8stof maakt gebruik van de nieuwsbriefservice van Mailchimp. Zodra u aangeeft niet langer de nieuwsbrieven te willen ontvangen door deze optie met een muisklik onderaan de nieuwsbrieven aan te geven worden uw gegevens niet langer bewaard.

 

DELEN MET ANDEREN Kr8stof verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK Op de website van Kr8stof worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kr8stof gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS Kr8stof maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Kr8stof bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Kr8stof te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kr8stof heeft hier geen invloed op.

Kr8stof heeft Google geen toestemming gegeven om via Kr8stof verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]

Kr8stof zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.                                      

 

BEVEILIGEN Kr8stof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kr8stof maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kr8stof verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kr8stof op via [email protected]  www.kr8stof.nl is een website van My Online Store. My Online Store is als volgt te bereiken:

Postadres: MyOnlineStore B.V.
Molenstraat 56
5341 GE Oss

Let op: geen bezoekadres
Maandag t/m vrijdag
9.00-17.00 uur

KvK-nummer: 17149100
Btw-nummer: NL.8181.51.316.B01
Telefoon: Bel +31 (0)412 66 80 11

Contactformulier: https://www.mijnwebwinkel.nl/contactformulier

Vernieuwen
Algemene voorwaarden cursussen:

Aanmelden & Overeenkomst
Voor een cursus van uw keuze dient u zich schriftelijk aan
te melden. Dit kan online door het contactformulier in te vullen en anderzijds door
een email te sturen aan [email protected] Na ontvangst wordt uw
aanvraag in behandeling genomen en krijgt u binnen 10 werkdagen bericht van ontvangst.
Een ontvangen bevestiging dient als een bindende overeenkomst tussen u, de
cursist en de cursusgever, Joanna Janssen. Tevens verklaart u hierbij op de
hoogte te zijn van de Algemene voorwaarden voor deelname aan de cursussen.

Betaling
Bij het bericht van ontvangst, na bevestiging van een cursus naar keuze, ontvangt
u tevens de betalingsvoorwaarden. Joanna Janssen Kunst hanteert de volgende
betalingsvoorwaarde: Een betaling van het de helft van het totaalbedrag bij boeking van
de cursus. De aanbetaling dient binnen 8 dagen, na ontvangst van de betalingsvoorwaarden,
in het bezit te zijn van Joanna Janssen Kunst.
Het restant van de betaling dient uiterlijk 6 weken voor aanvangsdatum van de cursus in
het bezit te zijn van Joanna Janssen Kunst, tenzij anders schriftelijk met u is
overeengekomen. Indien u zich binnen 6 weken voor aanvang van de cursus aanmeldt,
dient bij boeking het gehele bedrag, per omgaande, voor de cursus in één keer te worden
voldaan.
Bij niet tijdige betaling is de deelnemer van de cursus in gebreke. Joanna Janssen Kunst zal de
deelnemer hier schriftelijk op wijzen en in de gelegenheid stellen de betaling alsnog,
binnen 5 dagen te voldoen. Blijft betaling uit, dan heeft Joanna Janssen Kunst het recht de
overeenkomst op te zeggen. Annuleringskosten komen voor rekening van de
cursus deelnemer.
Overgemaakte bedragen, per uitzondering, zijn niet terug stortbaar (zie onder annuleren).

Annuleren
Een cursus kan zowel door de cursist als de cursusgever
worden geannuleerd. Bij annulering vervalt de overeenkomst tussen beide partijen.

Annulering door de cursist
De cursist kan om uiteenlopende redenen
de cursus moeten annuleren. Niet in alle gevallen is het mogelijk de gehele betaling terug
te betalen aan de cursist.

Joanna Janssen Kunst hanteert de onderstaande annuleringskosten berekening:
Tot 6 weken (42 dagen) voor aanvang cursus, 0% wordt in
rekening gebracht. Tot 4 weken (28 dagen) voor aanvang cursus, 50% wordt in rekening
gebracht. Tot 2 weken (14 dagen) voor aanvang cursus, 75% wordt in rekening
gebracht. Binnen 2 weken (14 dagen) voor aanvang cursus, 100 % wordt in rekening
gebracht.
Bovenstaande percentages gelden alleen als dit de door Joanna Janssen Kunst gemaakte
kosten dekt. Zijn deze percentages niet kostendekkend, dan bedragen de annuleringskosten
het bovenstaande percentage aangevuld tot het bedrag van de door Joanna Janssen Kunst
gemaakte kosten op dat moment.

Annulering door de cursusgever
Joanna Janssen Kunst, de cursusgever, kan een cursus moeten annuleren om de volgende redenen:
1. Het in de aankondiging vermelde minimum aantal deelnemers is niet gehaald.
2. Onvoorziene omstandigheden van dusdanige aard, dat van Joanna Janssen Kunst niet kan
worden verlangd de cursus te starten, dan wel voort te zetten.
Joanna Janssen Kunst zal een passend alternatief bieden of het totale betaalde bedrag aan de cursist
terugstorten.

Aansprakelijkheid & Overmacht
-Aansprakelijkheid-
Joanna Janssen Kunst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
1. Het niet, niet tijdig, niet juist ontvangen van berichten, zoals mail en post, noch voor de
gevolgen hiervan.
2. Gebeurtenissen zoals nalatigheid, verlies, diefstal, ongeval, letsel of
schade aan deelnemers of eigendommen van deelnemers, voortvloeiend uit welke oorzaak
dan ook gedurende de cursus of tijdens het vervoer naar de plaats van bestemming van
de cursus.
3. Het niet op tijd aanwezig kunnen zijn op de aangegeven locatie of
vertrekpunt. (De nareis die eventueel volgt is voor eigen rekening)
4. Het aanpassen van het
programma als gevolg van lokale invloeden of omstandigheden.
5. De gevolgen die
voortvloeien uit onvoldoende fysieke fitheid en (verborgen) lichamelijke gebreken.
-Overmacht-
Joanna Janssen Kunst is niet aansprakelijk voor overmacht. Onder overmacht
wordt verstaan abnormale en niet te voorziene omstandigheden, waarvan de gevolgen
ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Informatie
De deelnemer aan de cursus ontvangt uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang
van de cursus een informatiepakket. Dit pakket bestaat uit praktische informatie over de
betreffende cursus. Te denken valt aan programma, locatie, aanvangstijden, benodigde
materialen, e.d.

Cursusbegeleiding
Alle cursussen van Joanna Janssen Kunst staan onder begeleiding
van ervaren assistenten, die verantwoordelijk zijn voor het ordelijk verloop van de
cursus. Hun aanwijzingen dienen ten aller tijde te worden opgevolgd. Bij overtreding van
wet of het bezorgen van overlast, kan de cursusbegeleider besluiten de desbetreffende
deelnemer van verdere deelname aan de cursus uit te sluiten. Deelnemer heeft in dit
geval geen recht op gehele of gedeeltelijke teruggave van de betaling voor desbetreffende
cursus. Eventueel extra kosten die bij uitsluiting moeten worden gemaakt, worden
verhaald op de deelnemer.

Roken Het is niet toegestaan in de accommodatie(s) en tijdens de workshop te roken.
Indien wenselijk kunnen rookpauzes worden ingelast op een daarvoor bestemde plaats.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2021 Kr8stof | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?